top of page
  • Cristina Lefter

Instrumente convertibile conform legislației române: o posibilitate de finanțare pentru companii

Actualizată în: 7 sept. 2023

Termenul în limba engleză „convertible notes” (tradus de noi „instrumente convertibile”) este destul de comun în jurisdicțiile străine, în special în jurisdicțiile de common law și se referă la „un titlu de creanță care conține o opțiune potrivit căreia instrumentul va fi convertit într-o sumă predefinită din acțiunile emitentului”.[1] Cu alte cuvinte, un instrument convertibil este un instrument de împrumut (similar întrucâtva unei obligațiuni) prin care o companie atrage finanțare de la un investitor, care, la rândul său, câștigă dreptul la rambursarea împrumutului plus dobânda sau la conversia împrumutului în capitaluri proprii, adică acțiuni în respectiva companiei la o valoare de subscriere (pre)evaluată.

Conceptul ca atare este necunoscut legislației privind societățile în România. Cu toate acestea, o adaptare a acestui instrument poate fi realizată prin prisma cadrului Legii societăților nr. 31/1990 („Legea Societăților”) și a dispozițiilor generale ale Codului civil român.


În practică, este utilizată deseori semnarea unui contract de împrumut prin care creditorul (investitorul) este de acord să acorde un împrumut unei societăți cu următoarele opțiuni pentru rambursare sau stingerea datoriilor: (i) împrumutul ar fi rambursat în natură, ca în cazul oricărui alt contract de împrumut obișnuit; sau (ii) împrumutul ar fi convertit în acțiuni emise de societate și, după caz, într-o primă de emisiune în contextul unei majorări de capital efectuată cu privire la societate. În acest ultim caz, implicarea acționarilor societății fiind necesară pentru aprobarea majorării capitalului social.

O astfel de construcție contractuală se bazează în mare măsură pe buna-credință în dezvoltarea relațiilor de afaceri, precum și pe dorința societății (și a acționarilor/asociaților săi) de a folosi finanțarea pentru a-și alimenta afacerile și, probabil, planurile de expansiune. Punerea în executare silită a prevederilor privind conversia împrumutului în capitaluri proprii prin intermediul sistemului judiciar este însă un demers pe care îl considerăm relativ optimist, având în vedere că instanțele s-ar confrunta cu un caz excepțional (excepționalitatea fiind mai degrabă un dezavantaj atunci când vine vorba de litigii în România), solicitându-li-se să compenseze voința acționarilor/asociaților în efectuarea unei majorări de capital social, cel mai probabil cu o primă de emisiune.


Totuși, aceste convertible notes, prin flexibilitatea lor - ținând cont de faptul că permit alternativ fie returnarea împrumutului fie - de cele mai multe ori în cadrul unei runde viitoare de finanțări care sporește valoarea de piață a companiei - conversia în equity la o evaluare predefinită, s-au impus ca un model de finanțare frecvent, în special în primele cicluri de viață a companiilor.

[1] Sursa definiției: https://www.investopedia.com/terms/s/senior-convertible-note.asp

18 afișări0 comentarii

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page