top of page
  • Cristina Lefter

Crowdfunding: o soluție de finanțare pentru start-up-uri și IMM-uri în România și în UE

Actualizată în: 7 sept. 2023


1. Ce este crowdfunding-ul și cum este el reglementat?


Conform Regulamentului CE 2020/1503 (the “Regulamentul Crowdfunding”)[1], crowdfunding-ul (din engleză, "crowd" care are sensul de "mulțime" și "funding" care înseamnă "finanțare") este un instrument alternativ de finanțare pentru start-up-uri și întreprinderi mici și mijlocii (IMM), care, ca regulă. se bazează pe investiții individuale mici.


Crowdfunding-ul implică: (a) în sensul Regulamentului Crowdfunding, orice persoană fizică sau juridică care caută finanțare printr-o platformă de finanțare participativă este denumită „dezvoltator de proiect”; (b) furnizor de servicii de finanțare participativă care acționează ca intermediar; și (c) o platformă de finanțare participativă (platformă de crowdfunding), adică un sistem de informații online accesibil publicului, operat sau administrat de un furnizor de servicii de finanțare participativă, cu scopul de a potrivi sau a facilita corelarea potențialilor investitori sau creditori cu dezvoltatorii de proiecte. Cu alte cuvinte, întreprinderile mici sau mijlocii care doresc să atragă fonduri pentru a-și lansa sau extinde produsele sau serviciile pot folosi o platformă de crowdfunding ca instrument pentru a contacta investitorul pentru a-și susține planul de expansiune.


Până nu demult, crowdfunding-ul nu a fost deloc reglementat, însă nevoia tot mai mare de finanțare a start-up-urilor și IMM-urilor și lupta constantă a acestora cu modalitățile tradiționale de obținere a acesteia (împrumuturi bancare, listarea la bursa locală etc.) a adus în cele din urmă acest concept în atenția legiuitorilor naționali și, în sfârșit, europeni.

Crowdfunding-ul este acum reglementat la nivelul UE prin Regulamentul Crowdfunding și legislația aferentă și, în România, prin Legea nr. 244/2022.[2]


Mai multe informații despre implementarea Regulamentului Crowdfunding pot fi găsite aici::


2. Care sunt condițiile pentru ca un dezvoltator de proiect să strângă finanțare prin crowdfunding?


Regulamentul Crowdfunding impune furnizorilor de servicii de finanțare participativă să efectueze diligența necesară cu privire la potențialii dezvoltatori de proiecte înainte de a permite finanțarea prin intermediul platformei. Nivelul minim de diligență la care se face referire în Regulamentul Crowdfunding include asigurarea (a) dezvoltatorul de proiect nu are cazier judiciar pentru cazurile de încălcare a dispozițiilor de drept intern în materie comercială, de insolvență, în domeniul serviciilor financiare, în materia combaterii spălării banilor, în materie de fraudă sau cele privind răspunderea profesională; și (b) că dezvoltatorul de proiect nu este stabilit pe teritoriul unei jurisdicții necooperante, astfel cum este recunoscută de politica relevantă a Uniunii, sau al unei țări terțe cu grad de risc ridicat, în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/849. [3]


3. Crowdfunding-ul a fost chiar încercat și testat în România?


Până la data acestei discuții și abia recent, o entitate a obținut autorizația de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pentru a presta servicii de crowdfunding în România. Cu toate acestea, câteva alte platforme de crowdfunding încorporate în alte state membre UE au fost autorizate să furnizeze astfel de servicii și în România.


4. De unde să începi pentru a accesa crowdfunding dacă ești un start-up sau un IMM?


Prima întrebare de pus ar fi probabil: ce platformă de crowdfunding să folosești? Cercetarea necesară pentru a răspunde la această întrebare ar trebui probabil să înceapă prin accesarea registrului public al tuturor furnizorilor de servicii de crowdfunding autorizați în conformitate cu Regulamentul Crowdfunding, i.e. Registrul furnizorilor de servicii de crowdfunding („Registrul”).


Registrul este ținut de ESMA – Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe și este accesibil aici: https://www.esma.europa.eu/document/register-crowdfunding-services-providers


Selectarea unei platforme de crowdfunding este o sarcină care implică examinarea jurisdicției în care este stabilită platforma, numărul și calitatea investitorilor care acționează pe platformă, strategia adoptată de platforma de crowdfunding pentru atragerea de finanțare, precum și alte condiții comerciale.


Am fi bucuroși să continuăm această discuție. Te rugăm ia legătura cu noi.

[1] Regulamentul (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937. [2] Lege nr. 244 din 20 iulie 2022 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1.503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 și a Directivei (UE) 2019/1.937 [3] Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei

43 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page