top of page
  • Cristina Lefter

“Clean Team”. Concept. Utilizare.

În achizițiile sau fuziunile în care cifrele de afaceri ale părților implicate sunt de natură să atragă obligativitatea notificării concentrării la Consiliul Concurenței, potrivit Legii concurenței nr. 21/1996, apare riscul ca, între părțile la tranzacție, să aibă loc schimburi de informații sensibile legate de cele două (sau mai multe) business-uri implicate în concentrare. De cele mai multe ori, asemenea schimburi de informații au loc aproape natural, fără ca persoanele implicate să conștientizeze măcar că o asemenea conduită este de natură să constituie o încălcare a legislației concurenței, cu consecința aplicării de sancțiuni usturătoare din partea autorităților de concurență și, potențial, cu impact nefast asupra tranzacției.


Evitarea acestui risc începe desigur cu conștientizarea lui, iar avocații (in-house sau externi) sau consultanții implicați în tranzacție ar trebui să fie în măsură să îl semnaleze echipelor din business. Pasul următor constă în luarea unor măsuri concrete pentru evitarea schimbului neautorizat de informații sensibile. O asemenea măsură – foarte eficientă, însă și compatibilă cu necesitatea cooperării dintre părți în contextul unei tranzacții – este constituirea unei echipe “curate” (eng. a clean team), formată din persoane din cadrul fiecăreia dintre părțile la tranzacție și care își desfășoară activitatea în temeiul unui contract privind “echipa curată” (eng. clean team agreement). Activitatea clean team presupune în fapt că membrii acestei echipe primesc informații confidențiale de la cealaltă parte la tranzacție, însă – fiind ținute de obligații stricte de confidențialitate – se asigură că aceste informații sunt filtrate și agregate astfel încât ele să fie utile tranzacției, fără ca persoanele implicate în business să ajungă să le cunoască direct.


Contractul privind “echipa curată” se încheie între societățile părți (sau potențiale părți) la tranzacția avută în vedere și se aseamănă într-o mare măsură cu un contract de confidențialitate. Particularitatea principală este probabil aceea că în clean team agreement se specifică lista numelor persoanelor fizice care urmează să facă parte din clean team, cu prevederea că numai aceștia vor primi informațiile sensibile de la superiorii/clienții lor (ultima variantă – în cazul în care din clean team fac parte consultanți externi angajați de parte), urmând ca numai aceștia să le folosească în scopurile agreate.

54 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page