top of page
  • Cristina Lefter

Blockchain în guvernanța corporativă – Vârful icebergului


Shareholders using blockchain to exercise their rights.
Blockchain in corporate governance

În peisajul dinamic al guvernanței corporative, în care transparența, responsabilitatea și securitatea au o importanță deosebită, tehnologia blockchain apare ca o soluție extraordinară. Revoluționând practicile tradiționale, blockchain oferă un sistem descentralizat care asigură înregistrări imutabile, promovând încrederea și integritatea în operațiunile corporative.


Pe măsură ce companiile au de-a face cu reglementări tot mai complexe și cu așteptări sporite ale părților interesate, valorificarea puterii blockchain nu numai că îmbunătățește mecanismele de guvernanță, dar deschide și calea către o nouă eră a transparenței și eficienței corporative.


În acest articol, obiectivul nostru este de a oferi o prezentare succintă a capacităților transformative ale tehnologiei blockchain în guvernanța corporativă.


Reamintire: ce este tehnologia blockchain?


Să ne imaginăm blockchain-ul ca pe un caiet digital mare în care puteți scrie informații, dar odată scrise, acestea nu pot fi modificate sau șterse. Fiecare pagină a acestui caiet este conectată la următoarea, creând o serie de pagini, de aceea numele "blockchain" (sau, în traducerea noastră, „blocuri/elemente în lanț”). Acest caiet este partajat cu mulți alți oameni, iar fiecare are o copie. Atunci când cineva adaugă informații noi în caiet, toată lumea le poate vedea, iar pentru că este conectat la paginile anterioare, aceștia pot fi siguri că sunt precise și că nu au fost modificate. Deci, blockchain-ul este ca o modalitate super sigură și transparentă de a ține evidența informațiilor online.


Cum poate fi utilizată tehnologia blockchain în guvernanța corporativă?


Guvernanța corporativă cuprinde succint procesele decizionale din cadrul corporațiilor, incluzând aspecte legate de administrația afacerilor, management și planificare strategică viitoare. Tehnologia blockchain reprezintă o opțiune promițătoare pentru companiile listate caracterizate de un număr mare de acționari. Cu toate acestea, adoptarea sa poate consolida guvernanța corporativă pentru companiile mai mici, cu o bază de acționari mai restrânsă.


Care sunt beneficiile tehnologiei blockchain în guvernanța corporativă?


Principalele beneficii ale utilizării tehnologiei blockchain în îmbunătățirea transparenței deținerilor de acțiuni pot fi rezumate astfel:[1]

  • Reducerea costurilor asociate procedurilor de vot: Blockchain-ul simplifică identificarea acționarilor, reducând costurile și timpul necesare pentru exercitarea votului prin mandatar. Asigură distribuția în timp real a drepturilor de vot, minimizând riscul ca acționarii să își piardă drepturile de vot.

  • Exactitatea buletinelor de vot și legitimitatea deciziilor: Tehnologia blockchain permite identificarea precisă a votanților, asigurând procese de vot precise și reducând riscurile de numărare incorectă sau supravotare. Acest lucru sporește legitimitatea deciziilor corporative.

  • Creșterea transparenței în guvernanța corporativă: Tehnologia blockchain îmbunătățește transparența deținerii de acțiuni prin urmărirea acesteia în timp real, reducând discrepanțele între acționarii înregistrați și cei beneficiari și ajutând la detectarea și prevenirea fraudelor.

  • Arhitectura simplificată a votului prin mandatar: Blockchain simplifică votul prin mandatar, oferind acționarilor control direct asupra acțiunilor lor, făcând procesul mai rapid și mai eficient și permițând monitorizarea eficientă a atribuirilor și voturilor prin mandatar.

  • Promovarea democrației printre acționari: Blockchain-ul reduce barierele la participarea în luarea deciziilor la nivelul companiei, ducând la un control mai puternic al acționarilor asupra consiliilor de administrație, îmbunătățirea guvernanței corporative, reducerea problemei de agent, precum și creșterea lichidității piețelor și eficiența capitalului.

Care sunt implicațiile legale ale utilizării tehnologiei blockchain în guvernanța corporativă?


Implicațiile legale ale utilizării tehnologiei blockchain în guvernanța corporativă pot varia în funcție de jurisdicție, dar ar fi de așteptat să acopere cel puțin:

  • conformitatea reglementărilor, cum ar fi necesitatea de a respecta prevederile legale obligatorii privind guvernanța corporativă, legislația privind valorile mobiliare și legislația privind protecția și confidențialitatea datelor personale;

  • identitatea în mediul digital, respectiv aplicabilitatea prevederilor legale referitoare atât la identificarea semnatarilor, cât și la natura obligatorie a semnăturilor;

  • răspunderea și responsabilitatea pentru defectele apărute în utilizarea tehnologiei.

În fiecare scenariu, având în vedere avantajele oferite de această tehnologie, este foarte probabil ca blockchain-ul să fie din ce în ce mai adoptat în guvernanța corporativă. Explorarea ramificațiilor legale ale utilizării sale va necesita probabil o serie cuprinzătoare de articole doar pentru atinge marea cu degetul. Rămâneți pe aproape pentru mai multe.

 

[1] Based on the research included under this source: Panisi, Federico and Buckley, Ross P. and Arner, Douglas W., Blockchain and Public Companies: A Revolution in Share Ownership Transparency, Proxy-Voting and Corporate Governance? (May 1, 2019). 2 Stanford Journal of Blockchain Law & Policy 2019, University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2019/039, UNSW Law Research Paper No. 19-100, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3389045 

1 afișare0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page