top of page
  • Cristina Lefter

Majorarea capitalului social și cooptarea de noi asociați/acționari ca mod de finanțare a afacerii

Un articol din seria: Antreprenorul și business-ul lui în RomâniaUna dintre modalitățile pentru atragerea de capital într-o societate existentă este majorarea de capital social prin contribuții ale unor investitori, persoane fizice sau alte societăți, care presupune faptul că investitorii vor deveni asociați/acționari în societate în schimbul unei participații la capitalul social și primind în schimb părți sociale/acțiuni. Contribuțiile noilor acționari/asociați (sau ale celor existenți) pot lua forma aporturilor în numerar, în natură sau prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile.


Potrivit Legii societăților 31/1990 („Legea societăților”)[1] majorarea de capital social este decisă printr-o hotărâre a adunării generale extraordinare a asociaților/acționarilor, cu participarea asociaților/acționarilor existenți și a celor care urmează să dobândească această calitate. Hotărârea va prevedea totodată contribuțiile suplimentare și participațiile aferente. Trebuie subliniat faptul că, în funcție de situația concretă a societății în cauză (de ex. dacă discutăm despre o societate pe acțiuni cu mai mulți acționari existenți) este posibil să fie necesar a se lua în calcul respectarea unor drepturi de preferință a asociaților/acționarilor existenți pentru a evita diluarea acestora. Prevederile art. 216 din Legea societăților sugerează că dreptul de preferință ar exista numai în cazul acționarilor dintr-o societate pe acțiuni. Cu toate acestea, legea nu interzice crearea unor drepturi similare pentru asociații dintr-o societate cu răspundere limitată prin actul constitutiv al acesteia.


Finanțarea unei societăți prin participarea la o operațiune de majorare de capital social poate fi atractivă pentru investitori întrucât deținerea unei participații în societatea în care au decis să investească poate reprezenta o garanție suplimentară în sensul că activitatea și rezultatele societății se îndreaptă în direcția dorită. Pe de altă parte, implicarea investitorilor poate însemna mai puțin control al antreprenorului asupra propriului business.


Pentru a stabili cu claritate încă de la început care sunt drepturile noilor asociați/acționari și nivelul de control pe care îl pot exercita, majorarea de capital social ar putea fi însoțită de semnarea unui acord între asociați/acționari (cunoscut în dreptul anglo-saxon sub denumirea de “shareholders’ agreement”) – despre care vom vorbi în detaliu într-un articol separat.

Realizarea unei operațiuni de majorare de capital social presupune parcurgerea unor formalități la Oficiul Registrului Comerțului. Aceasta este însă ultima etapă a întregului proces – ceea ce ar trebui să intereseze cu precădere este rezultatul acestei operațiuni și modul de funcționare a societății odată ce noii acționari/asociați se alătură acesteia.

[1] Art. 113 lit. f) din Legea societăților.

9 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page